Công ty Nhiệt điện Duyên Hải: Duy trì tốt thực hành 5S - Đáp ứng điều kiện cấp lại chứng chỉ

Thứ hai, 31/7/2023 | 15:23 GMT+7
“Năm 2023, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp tục duy trì tốt thực hành 5S, Đoàn đánh giá sẽ hoàn thành hồ sơ và kiến nghị Viện Năng suất Việt Nam xem xét, quyết định cấp chứng chỉ thực hành tốt 5S cho Công ty trong thời gian sớm nhất”. Đó là nhận xét của Trưởng đoàn đánh giá thuộc Viện Năng suất Việt Nam tại phiên họp bế mạc được tổ chức tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải vào sáng ngày 28/7/2023.

Chương trình khai mạc đánh giá cấp chứng nhận Thực hành tốt 5S diễn ra vào sáng ngày 27/8/2023 tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Trong 02 ngày, 27-28/7 vừa qua, Viện Năng suất Việt Nam phối hợp với Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức kiểm tra, đánh giá cấp lại chứng chỉ thực hành tốt 5S. Ông Vũ Hồng Quân - chuyên giá đánh giá, Viện Năng suất cùng cộng sự đã chủ trì đánh giá 5S tại các phòng và phân xưởng của Công ty.

Đoàn chuyên gia xem xét, đánh giá tại khu vực các Phòng

Đoàn chuyên gia xem xét, đánh giá tại khu vực các Phân xưởng

Qua trao đổi với Ban lãnh đạo, tiếp xúc phỏng vấn CBCNV tại các vị trí, xem xét hồ sơ, tài liệu và đánh giá bằng quan sát thực tế tại hiện trường, các chuyên gia đã ghi nhận khá nhiều điểm nổi bậc về thực hành 5S của Công ty.

Đoàn nhận định, thế mạnh của Công ty được thể hiện ở việc Lãnh đạo Công ty rất quan tâm và trực tiếp chỉ đạo thực hiện chương trình 5S, các cấp quản lý hiểu ý nghĩa thực sự của 5S đó chính là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho công việc từ đó đã có những định hướng hoạt động cụ thể và rõ nét. Đồng thời hệ thống tuyên truyền, khuyến khích cho các hoạt động 5S được triển khai rộng rãi, cũng như văn hóa làm việc cởi mở, đoàn kết, các đơn vị tích cực học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau cũng là một lợi thế giúp cho hoạt động Kaizen – 5S tại các phòng, phân xưởng được thúc đẩy mạnh mẽ.

Công ty đã duy trì tốt 5S ở tất cả 05 khu vực gồm: Khu vực sản xuất, khu vực xung quanh, khu vực chung, kho vật tư và khu vực văn phòng. Không chỉ đảm bảo tiêu chí xanh sạch đẹp mà còn có những cải tiến khá hiệu quả, mang lại những thuận tiện cho quá trình làm việc của nhân viên.

Dụng cụ làm việc được sắp xếp khoa học, đảm bảo các tiêu chí: Dễ tìm - dễ thấy - dễ lấy - dễ trả lại

5S là một phương pháp quản lý nhằm cải tiến môi trường làm việc, được thực hiện đơn giản nhưng rất hiệu quả trong thực tế. Nơi nào có hoạt động thì nơi đó cần sắp xếp, phân loại, sạch sẽ; 5S tạo sự thông thoáng cho nơi làm việc, tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm vật tư, hồ sơ; người lao động cảm thấy thoải mái, làm việc có năng suất cao và tránh được sai sót; 5S chính là nền tảng của năng suất và chất lượng.

Tủ hồ sơ được sắp xếp khoa học, hợp lý giúp cho việc quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ hiệu quả

Xác định việc triển khai thực hiện công tác 5S tại Công ty chính là nền tảng cơ bản để duy trì, cải tiến hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn tiên tiến, là nơi tập hợp, phát huy mọi nguồn lực con người, làm gia tăng nhiều lần giá trị của từng nguồn lực con người đơn lẻ, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty. Từ đó, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 5S quyết liệt trong toàn Công ty.

Cụ thể, Công ty đã đánh giá thực trạng, điều kiện đáp ứng các yêu cầu của 5S và đưa các hạng mục cần phải thực hiện để hướng đến tiêu chí của 5S. Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo 5S với chức năng hỗ trợ, khuyến khích, giám sát, nhắc nhở, đánh giá và cải tiến việc triển khai 5S, chỉ định cán bộ điều phối thực hành 5S; thiết kế các bảng tin, khẩu hiệu về 5S treo tại các vị trí cần thiết để tuyên truyền. Ban Chỉ đạo cũng biên soạn tài liệu, hướng dẫn áp dụng cho những hoạt động sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ với sự hưởng ứng tham gia của toàn thể CBCNV. Công ty đã được Viện Năng suất Việt Nam cấp Chứng nhận Thực hành tốt 5S vào năm 2019. Đến nay hoạt động 5S của Công ty vẫn tiếp tục duy trì và thường xuyên cải tiến theo tiêu chí của Viện Năng suất Việt Nam.

Với những kết quả trên, Đoàn chuyên gia đánh giá Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đủ điều kiện tiếp tục cấp Chứng nhận Thực hành tốt 5S lần 2 về duy trì thực hành tốt 5S trong lao động và sản xuất. Đoàn sẽ hoàn thành hồ sơ và kiến nghị Viện Năng suất việt Nam xem xét, quyết định cấp lại chứng chỉ mới cho Công ty trong thời gian sớm nhất. Chứng chỉ thực hành tốt 5S có giá trị trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp và được kiểm tra giám sát sau 18 tháng.

Mộng Huyền