Công ty Nhiệt điện Duyên Hải: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022

Thứ hai, 30/5/2022 | 15:57 GMT+7
Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề: “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, Sáng tạo, Trách nhiệm, An toàn, Thích ứng”, Công đoàn Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (Công ty) tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động.

Các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 diễn ra tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải từ ngày 01 - 31/5 theo kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Phát điện 1. Đây là đợt cao điểm để Công đoàn Công ty tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của các cấp chuyên môn, huy động sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị để chăm lo, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của Công ty, hiệu quả, phát triển bền vững.

Tháng Công nhân năm 2022 diễn ra khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Công đoàn Công ty phối hợp với chuyên môn tập trung tổ chức Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động bằng các hình thức, hoạt động phù hợp để cảm ơn người lao động đã gắn bó, nhất là thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa duy trì an toàn sản xuất, góp phần thể hiện sự trân trọng, ghi nhận những cống hiến của người lao động như: biểu dương, tặng quà… nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đến người lao động…

Đội An toàn vệ sinh viên Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tham gia hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi do Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức.

Theo đó, Công đoàn Công ty tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân; về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, tinh thần bất diệt của ngày Quốc tế Lao động 01/5; về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; rà soát, kiện toàn để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Nhân dịp này, Công đoàn Công ty tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo Công ty với cán bộ Công đoàn và người lao động với mục tiêu “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”; nghe đoàn viên, người lao động phản ánh về tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phòng, chống cũng như tác động của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến người lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của công nhân đối với doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phấn đấu hoàn thành tốt chương trình 10.000 sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động của Tập đoàn điện lực Việt Nam để đóng góp vào Chương trình “Một triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 thiết thực, hiệu quả, góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên Công ty trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Qua các hoạt động, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đảng, chuyên môn, Công đoàn trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới.

 

Chí Thành