Bảo vệ môi trường

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phát động cuộc thi "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc" trên phần mềm E-learning

Thứ ba, 22/8/2023 | 16:01 GMT+7
Hưởng ứng cuộc thi "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc" do Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phát động cuộc thi "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” trên phần mềm E-learning.

Theo đó,cuộc thi "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc" diễn ra với hình thức trắc nghiệm, từ 0h00 ngày 22/08/2023 đến 24h00 ngày 25/08/2023, qua hệ thống E-Learning, đối tượng tham gia là toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty.

Nội dung thi gồm 40 câu hỏi liên quan về nội dung “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” trong Tổng công ty Phát điện 1 và các quy định về công tác an toàn tại đơn vị. Hệ thống E-Learning sẽ chấm điểm tự động.

Kết quả thi được đánh giá là đạt khi cán bộ công nhân viên có số câu trả lời đúng từ 30 câu trở lên (không giới hạn số lần thi của mỗi CBCNV).

A person in an orange jumpsuit sitting at a desk with a computerDescription automatically generated

CBCNV Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tích cực tham gia cuộc thi "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc" trên phần mềm E–learning

Thông qua cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên công ty về Cuộc thi “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn tại nơi làm việc” trong Tổng công ty Phát điện 1.

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng hướng tới mục tiêu đẩy mạnh xây dựng cảnh quan, môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, qua đó, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, góp phần cải thiện và nâng cao năng suất lao động tại  đơn vị; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong phong trào xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Mộng Huyền