Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tăng cường hiệu quả trong công tác đấu thầu

Thứ ba, 25/7/2023 | 08:28 GMT+7
Nhằm trang bị kiến thức về đấu thầu, phòng tránh các sai sót trong mua sắm, ngày 21/07, Ban quản lý đấu thầu Tổng Công ty Phát điện 1, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phối hợp với Cục quản lý đầu thầu tổ chức chương trình hướng dẫn – thảo luận tăng cường hiệu quả trong công tác đấu thầu cho CBCNV tham gia công tác đấu thầu tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Ông Hoàng Cương - Trưởng phòng chính sách đấu thầu- Cục Quản lý đấu thầu chủ trì buổi hướng dẫn.

Toàn cảnh chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Long – Phó giám đốc, Quyền giám đốc Công ty cho biết: Thời gian qua, công tác đấu thầu tại Công ty cơ bản được thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Vì vậy, việc tăng cường hiệu quả trong công tác đấu thầu là việc làm hết sức cần thiết nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Công ty triển khai đấu thầu, mua sắm tập trung vật tư thiết bị, đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty. Ông đề nghị CBCNV Công ty nghiêm túc học tập, tiếp thu kiến thức, đây là cơ hội để CBCNV Công ty nâng cao nghiệp vụ; trao đổi, thảo luận, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu thầu tại Công ty.

Ông Hoàng Cương - Trưởng phòng chính sách đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu chủ trì buổi hướng dẫn

Tại buổi hướng dẫn và thảo luận, Ông Hoàng Cương - Trưởng phòng chính sách đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu đã truyền đạt các kiến thức liên quan đến mua sắm, đấu thầu trong đó tập trung hướng dẫn một số vấn đề chính như: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu; kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu qua mạng; Hợp đồng; bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu. Bên cạnh đó tập trung thảo luận về các vấn đề vướng mắc phát sinh tại Công ty theo quy định của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT); những lưu ý khi lập hồ sơ mời thầu, đánh giá và xử lý các tình huống trong đấu thầu.

Thông qua chương trình hướng dẫn và thảo luận nhằm trang bị và nâng cao những kiến thức pháp luật về nghiệp vụ đấu thầu cho CBCNV Công ty, qua đó nắm chắc được trình tự, thủ tục, hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, xét duyệt thầu theo đúng qui định của pháp luật… trên cơ sở đó để làm tốt vai trò trách nhiệm của mình khi tham gia công tác đấu thầu của Công ty.

Mộng Huyền