Công ty Nhiệt điện Duyên Hải xây dựng và triển khai mô hình số hóa & chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất – kinh doanh

Thứ ba, 1/6/2021 | 08:59 GMT+7
Năm 2021 là năm “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Với mục tiêu xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số, tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng khách hàng. Để góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2021 của EVN, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã và đang triển khai nhiều giải pháp để xây dựng mô hình số hóa và chuyển đổi số trong hoạt động SXKD của Công ty.

Năm 2021 là năm “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Với mục tiêu xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số, tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng khách hàng. Để góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2021 của EVN, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã và đang triển khai nhiều giải pháp để xây dựng mô hình số hóa và chuyển đổi số trong hoạt động SXKD của Công ty.

Trung tâm Điện lực Duyên Hải (ảnh TPCDH)

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được thành lập ngày 29/01/2015 theo Quyết định số 27/QĐ-EVNGENCO1, của Tổng Công ty Phát điện 1. Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được Tổng Công ty Phát điện 1 giao quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 và nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng với tổng công suất 3.178 MW và Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải, đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Từ sau khi được thành lập, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã đảm bảo vận hành ổn định các nhà máy; sản lượng điện do Công ty sản xuất đã tăng từ 6,4 tỷ KWh/năm (năm 2015) lên đến 19,259 tỷ KWh/năm (năm 2020), góp phần quan trọng trong việc đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặt biệt là khu vực miền Tây Nam bộ. Các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất, năng suất lao động,… cũng được Công ty kiểm soát tốt, đảm bảo hiệu quả sản xuất điện. Công ty cũng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách và tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Phòng ĐKTT NMNĐ Duyên Hải 3 (ảnh TPCDH)

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3  là nhà máy nhiệt điện ngưng hơi truyền thống, sử dụng nhiên liệu than, thông số hơi cận tới hạn, công nghệ đốt hiện đại, đảm bảo các chỉ tiêu cao về độ sẵn sàng, hiệu suất, tính ổn định, an toàn và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường do áp dụng các phương pháp lọc bụi, khử NOx và SOx thông qua các thiết bị hiện đại và tiên tiến hiện nay.

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng là nhà máy nhiệt điện ngưng hơi truyền thống, sử dụng nhiên liệu than, thông số hơi siêu tới hạn, công nghệ đốt hiện đại, đảm bảo các chỉ tiêu cao về độ sẵn sàng, hiệu suất, tính ổn định, an toàn và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường do áp dụng các phương pháp lọc bụi, khử NOx và SOx thông qua các thiết bị hiện đại và tiên tiến hiện nay.

Sơ đồ công nghệ NMNĐ Duyên Hải 1 (ảnh TPCDH)

Thực hiện chủ đề năm 2021 của EVN là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã triển khai nhiều giải pháp, bước đầu đã mang lại nhiều kết quả quan trọng.

Số hóa dữ liệu là một trong những công việc đầu tiên mang tính chất quyết định cho sự thành công của công cuộc chuyển đổi số. Công ty đang xây dựng và triển khai số hóa dữ liệu với mục tiêu “một hạ tầng, một cơ sở dữ liệu”, thống nhất trong toàn Công ty với nền tảng hạ tầng chung, thu thập dữ liệu của tất cả hệ thống hoạt động, quản trị cơ sở dữ liệu để phân tích hoạt đông sản xuất của Công ty. Chuẩn hóa, làm giàu cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh thu thập, khai thác, phân tích dữ liệu từ hiện trường, kết nối với các hệ thống điều khiển/giám sát/vận hành để nâng cao giá trị dữ liệu của Công ty, đáp ứng mục tiêu của chuyển đổi số.

Mô hình số hóa tài liệu quản lý kỹ thuật (ảnh minh họa)

Trong công tác quản lý, điều hành, Công ty đang xây dựng hệ thống quản trị sản xuất thông minh cho toàn công ty với các công cụ phân tích thông minh trong công tác quản lý kỹ thuật, giúp các đơn vị vận hành an toàn, tối ưu, tăng hiệu suất và giảm chi phí. Hệ thống phần mềm quản trị sẽ được thống nhất, xuyên suốt tạo điều kiện tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến lãnh đạo, Ban giám đốc và các Phòng/ Phân xưởng của Công ty.

Trong công tác vận hành Công ty đang xây dựng giải pháp số hóa và chuyển đổi số, ứng dụng công nghiệp 4.0 cho nhà máy các nhà máy do Công ty quản lý phù hợp với định hướng giải pháp áp dụng cho các nhà máy khác trong Tổng công ty Phát điện 1. Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tiễn các sáng, cải tiến kỹ thuật đã được EVN/ EVNGENCO1 công nhận. Đặc biệt là các đề tài nghiên cứu khoa học có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý, vận hành nhà máy nhiệt điện, bốc dỡ than được EVN/ EVNGENCO1 công nhận và đang triển khai ứng dụng phổ biến ứng dụng như: (1) “Đề tài ứng dụng công nghệ AI vào việc điều chỉnh hệ thống cấp nhiên liệu ứng dụng cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3”, (2) “Đề tài Nghiên cứu hiệu chỉnh tham số các bộ điều khiển đối tượng quá trình nhiệt trong nhà máy nhiệt điện” (3) “Nghiên cứu chỉnh định bền vững bộ điều khiển trong hệ thống điều khiển quá trình công nghệ của nhà máy nhiệt điện đốt than phun”, (4) Nghiên cứu cải tiến các chế độ vận hành nhập và cấp than NMNĐ Duyên Hải 1 thông qua các cải tiến trên máy đánh phá đống”….

Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự phục vụ công tác chuyển đổi số. Xác định con người là nhân tố cốt lõi cho sự thành công của công cuộc chuyển đổi số, do đó song song với việc triển khai về công nghệ, khoa học kỹ thuật, Công ty đặc biệt quan tâm đào tạo kiến thức về công nghệ thông tin, công nghệ số cho đội ngũ CB.CNV Công ty như: (1) Đào tạo về AI và công nghệ 4.0 cho đối tượng Quản lý Phòng/ Phân xưởng, (2) đào tạo về kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cho đội ngủ Trưởng ca, trưởng kíp, vận hành viên,(3) triển khai đào tạo và sát hạch nghề thông qua phần mềm E-learning, (4) phối hợp với trường Đai học Bách khoa TPHCM đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành Công nghệ thông tin cho CB.CNV Công ty,…

Ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo cùng trường ĐHBK TPHCM (ảnh TPCDH)

Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo mô hình số hóa & chuyển đổi số tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải bước đầu đã mang lại nhiều thay đổi tích cực trong các hoạt động của Công ty, giúp giảm chi phí, tăng kết nối và dễ dàng phối hợp công việc cho nhân viên, tao ra môi trường công tác thuận lợi, hướng tới mục tiêu xây dựng “nhà máy số”, “con người số” theo định hướng của EVN và EVNGENCO1 đã đề ra.

Chí Thành

Tin đã đưa