Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Duyên Hải lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ năm, 27/4/2023 | 14:39 GMT+7
Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 13/4/2023 về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều ngày 26/4/2023, Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo hội nghị về phía Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 có đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Quang Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Kiên Cường – Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chánh Văn phòng Tổng công ty. Về phía Công ty Nhiệt điện Duyên Hải có đồng chí: Nguyễn Văn Long – Ủy viên BCH Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc thực hiện Quyền giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Văn Út – Phó bí thư Đảng ủy bộ phận - Phó Giám đốc Công ty; đồng chí Âu Nguyễn Đình Thảo – Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Ủy viên BCH Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Công ty và các đồng chí trong Đảng ủy, BCH Công đoàn Công ty, BTV ĐTN Công ty, quản lý các Phòng, Phân xưởng và toàn thể đảng viên Đảng bộ bộ phận Công ty.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Long – Ủy viên BCH Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc thực hiện Quyền giám đốc Công ty thông qua Báo cáo Sơ kết giữa Nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí đã nêu những thuận lợi và khó khăn của đơn vị, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đưa ra đánh giá chung và nhận diện khó khăn, rủi ro, thách thức. Đồng thời, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã đề ra.

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã bám sát và cụ thể hóa Nghị quyết, phát huy những thành quả đạt được, khắc phục khó khăn, lãnh, chỉ đạo Công ty thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được Tổng công ty giao; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng được nghe 03 tham luận hết sức thực tiễn, tập trung vào các giải pháp nâng cao khả năng đáp ứng các Tổ máy; giải pháp sửa chữa, bảo dưỡng nâng cao độ tin cậy các Tổ máy; nâng cao công tác tuyên giáo, đào tạo và phát triển đảng viên để tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ.

Hội nghị cũng thống nhất cao với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nửa cuối nhiệm kỳ được Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Công ty đưa ra.

Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát điện 1 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát điện 1 ghi nhận những kết quả Đảng bộ bộ phận Công ty đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ bộ phận Công ty tiếp tục phát huy sức mạnh và sự đoàn kết để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Công ty; Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Công ty cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất điện an toàn, hiệu quả, đảm bảo thu nhập và nâng cao đời sống người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cũng như làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Văn Út – Phó bí thư Đảng ủy bộ phận - Phó Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Út – Phó bí thư Đảng ủy bộ phận - Phó Giám đốc Công ty đã tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Khoa và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng bộ bộ phận Công ty cần tập trung: thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; lãnh chỉ đạo chuyên môn, các đoàn thể động viên người lao động phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 và các năm tiếp theo, đảm bảo sản lượng phát điện được giao; nâng cao chăm lo đời sống vật chất – tinh thần cho đoàn viên, người lao động; xây dựng và thực hiện các chế độ, chính sách ngày một tốt hơn cho người lao động; làm tốt công tác an sinh xã hội, qua đó thể hiện trách nhiệm cộng đồng của toàn Công ty; nâng cao tổ chức các phong trào thi đua, tập trung trong lao động sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; chỉ đạo chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên vận động đoàn viên, người lao động thực hiện hiệu quả Chủ đề hàng năm của EVN/GENCO1 với mục tiêu sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần, việc làm và thu nhập cho Người lao động toàn Công ty; Đảng bộ lãnh chỉ đạo toàn diện Công ty cùng đoàn kết, ra sức phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết khi được Hội nghị thông qua, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Qua buổi làm việc với tinh thần tập trung, nghiêm túc. Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. 100% Đảng viên tham gia Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Mộng Huyền (VP)