Đảng, Đoàn thể

Đoàn thanh niên Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tham dự lớp bồi dưỡng công tác đoàn

Thứ hai, 19/10/2020 | 10:21 GMT+7
Từ ngày 1/10 đến ngày 8/10/2020, tại Trường chính trị tỉnh Trà Vinh, Đoàn thanh niên Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tham dự lớp bồi dưỡng chức danh bí thư đoàn cấp cơ sở do Tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Trong một tuần diễn ra lớp bồi dưỡng, cán bộ đoàn của Công ty đã được cung cấp các thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020”; nghiệp vụ về tổ chức cơ sở đoàn và công tác đoàn viên giai đoạn hiện nay; kiểm tra, giám sát của Đoàn; quy hoạch cán bộ đoàn; hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đoàn. Bên cạnh đó, đợt bồi dưỡng còn dành thời gian hướng dẫn thực tế các kỹ năng sinh hoạt cộng đồng, kỹ năng thuyết trình cho các cán bộ đoàn.

Ban tổ chức lớp trao giấy chứng nhận cho các học viên

Tổng kết lớp bồi dưỡng, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các đồng chí tham gia đầy đủ với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả. Lớp bồi dưỡng đã cung cấp những thông tin cần thiết, cụ thể làm nền tảng cho các đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở triển khai thực hiện về đơn vị của mình.

Lớp bồi dưỡng này đã cung cấp thêm nhiều vấn đề về lý luận công tác đoàn và phong trào thanh niên cho những thủ lĩnh thanh niên tại cơ sở. Qua đó, giúp cán bộ đoàn thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ của mình, làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy tinh thần sáng tạo, tiên phong, tạo sự thu hút trong hoạt động bằng những công trình, phần việc và phong trào sát với thực tế tại đơn vị.

Huỳnh Hải (TPCDH)