Hoàn thành cấp thẻ căn cước công dân cho CB.CNV có nhu cầu tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Thứ tư, 30/6/2021 | 09:06 GMT+7

Từ ngày 23/6/2021 đến ngày 25/6/2021, tại trụ sở Công ty, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã phối hợp với Công an Thị xã Duyên Hải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) cho 428 CB.CNV có nhu cầu tại Công ty.

Lãnh đạo và CB.CNV Công ty thực hiện thủ tục làm CCCD (ảnh TPCDH)

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được giao nhiệm vụ quản lý vận hành NMNĐ Duyên Hải 1, NMNĐ Duyên Hải 3, NMNĐ Duyên Hải 3 Mở rộng và cảng biển TTĐL Duyên Hải với hơn 1.200 CB.CNV, trong đó có hơn 45% là người lao động ngoài khu vực tỉnh Trà Vinh, đang tạm trú tại Khu QLVH Công ty, không có điều kiện vê nơi đăng ký thường trú (quê nhà) làm CCCD, đặc biệt là do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang bùng phát trở lại và có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay. Do đó, việc phối hợp với Công an thị xã Duyên Hải tổ chức cấp thẻ CCCD tại Công ty sẽ tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho CB.CNV Công ty trong việc làm thủ tục cấp thẻ, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty đối với người lao động.

Bên cạnh đó, việc chủ động phối hợp với Công an địa phương thực hiện thủ tục cấp thẻ CCCD cũng thể trách nhiệm của Công ty đối với công tác quản lý dân cư tại địa phương nơi cư trú, góp phần cùng với Ngành Công an thực hiện tốt việc cấp thẻ CCCD, tiến tới hoàn thành việc cấp toàn bộ CCCD gắn chíp cho người dân trong tương lai gần.

CB.CNV thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 khi tham gia thực hiện làm thẻ CCCD (ảnh TPCDH)

Trong thời gian thực hiện cấp thẻ CCCD cho CB.CNV, Công ty cũng đã yêu cầu, quán triệt đến tất cả CB.CNV thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 nhằm đảm công tác cấp thẻ CCCD tại Công ty được diễn ra an toàn, hiệu quả.

Chí Thành

Tin đã đưa