Bảo vệ môi trường

Kết quả quan trắc môi trường Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 - Quý I năm 2022

Thứ năm, 21/4/2022 | 08:21 GMT+7
Ngày 22/3/2022 Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần kỹ thuật và phân tích môi trường thực hiện quan trắc định kỳ các thông số môi trường của NMNĐ Duyên Hải 3. Qua kết quả kiểm tra, các thông số về môi trường đều đạt và nằm trong ngưỡng cho phép theo các quy định, quy chuẩn.

Phiếu kết quả thử nghiệm số TRV01/22.757-1/GSMT-EATC

Phiếu kết quả thử nghiệm số TRV01/22.757-2/GSMT-EATC

Phiếu kết quả thử nghiệm số TRV01/22.757-3/GSMT-EATC

Phiếu kết quả thử nghiệm số TRV01/22.757-4/GSMT-EATC

Phiếu kết quả thử nghiệm số TRV01/22.757-5/GSMT-EATC

Phiếu kết quả thử nghiệm số TRV01/22.757-6/GSMT-EATC

Phiếu kết quả thử nghiệm số TRV01/22.757-7/GSMT-EATC

Phiếu kết quả thử nghiệm số TRV01/22.757-8/GSMT-EATC