Văn bản Quản lý nội bộ

Quy định làm việc trong Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Thứ hai, 12/7/2021 | 14:58 GMT+7

 

Quy định làm việc trong Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

(Ban hành theo Quyết định số 457/QĐ-NDDH ngày 27/5/2021 của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải)

Ban hành: 27/5/2021

Ngày có hiệu lực: 27/6/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Xem đầy đủ nội dung văn bản tại đây.