15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Lãnh đạo EVN đảm bảo sứ mệnh cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước

Ngày 8/10/2007, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được thành lập theo Quyết định số 298-QĐ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trên cơ sở sát nhập tổ chức đảng của Cơ quan EVN và một số đơn vị thành viên. Trong hành trình 15 năm qua, Đảng bộ EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo...