Thư viện ảnh

Ảnh đẹp - 2019

Cập nhật ngày 11-02-2020

Mảng xanh nhà máy - Tác giả: Thạch Trà

Nét văn hóa doanh nghiệp - Tác giả: Hà Thị Mẫn

Kho than Duyên Hải 3- Tác giả: Đồng Công Tây

Hoàng hôn trên cảng biển 02 - Tác giả: Thạch Trà

Hoàng hôn trên cảng biển 01 - Tác giả: Thạch Trà

Chiều nhiệt điện - Tác giả: Thạch Trà